ตัดผมไม่สมมาตรสำหรับผมยาว (19 ภาพ)

ความไม่สมดุลของการตัดผมช่วยให้คุณมองเห็นข้อบกพร่องเล็กน้อยและเน้นย้ำศักดิ์ศรีของใบหน้า ความไม่สมดุลสามารถทำได้สำหรับความยาวของผมที่แตกต่างกัน ต่อไปเราขอเสนอให้ดูรูปทรงผมที่ไม่สมมาตรสำหรับผมยาว

ไม่สมมาตรสำหรับผมยาว

ทรงผมสำหรับผมยาว

ตัดผมไม่สมมาตรสำหรับผมยาว

ทรงผมสำหรับผมยาว

ตัดผมไม่สมมาตรสำหรับผมยาว

บ๊อบอสมมาตร

ทรงผมสำหรับผมยาว

ทรงผมกับขมับ

บ๊อบอสมมาตร

ทรงผมสำหรับผมยาว

บ๊อบอสมมาตร

ทรงผมกับขมับ

ตัดผมไม่สมมาตรสำหรับผมยาว

ทรงผมไม่สมมาตรสำหรับผมยาว

ทรงผมไม่สมมาตรสำหรับผมยาว

ทรงผมสำหรับผมยาว

ตัดผมไม่สมมาตรสำหรับผมยาว

ทรงผมสำหรับผมยาว